Valikko Sulje

Miksi lapsityötä?

Tarvitsemme lapsityöherätystä - näkyä lasten tavoittamisesta

Lapsityö (mm. pyhäkoulutyö) on seurakunnan perusta (katso lehtiartikkeli), nyt tilanne paljon parempi

Satsaammeko lapsiin, onko meillä pyhäkouluja tai kerhoja lapsille, varkkityötä tai  nuorisotyötä?

 • Ovatko lapsityöntekijät arvostettuja? Onko heillä tilaa toteuttaa näkyään?

 • Onko lapsityöhön varoja, onko kerhotyöllä selkeä budjetti?

 • Siunataanko seurakunnassa lapsia muulloinkin kuin perhetapahtumissa?

 • Käykö vanhimmisto/hallitus vierailulla pyhäkoulussa tai kerhossa?

 • Tervehdimmekö lapsia?

 • Onko lasten kuoroa, liikuntakerhoa tms –Katso IK-nuorisotoiminnot- Tästä se alkaa

 • Onko koulutyö keskeisessä asemassa seurakunnassa?

 • Mark 10:14 Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä! – aikuisilla on vastuu.

 • LAPSI EI OIKEASTAAN KUULE MITÄ PUHUT VAAN MITÄ OLET

 • Uskoontuloikä

  • 75 % 3-16-vuotiaana

  • 15 % 17–29 v

  • 8 % 30–49 v

  • 2 % yli 50 V (Billy Grahamin tilasto)

 • Ikä ei ole rajoitus – David Wilkersonin seurakunnassa lapsityön johdossa yli 60v nainen; heillä oli v 96 1500 lasta neljässätoista eri luokassa, lavan takana lisäksi vaippaikäiset – työntekijöitä oli 125 ja koulutusta oli kerran kuussa!

  • heillä oli numerosysteemi- aikuisilla oli numerolappu lapsesta ja salissa numero alkoi vilkkua kokouksen aikana, jos lapsella ongelmia; aikuisia oli kokouksessa tuolloin 2000; 60-70 % opettajista oli naisia

Pyhäkoulu- ja kerho-ohjaajat ovat lasten äänitorvia seurakunnassa.

Nykypäivän lapset kokevat paljon hylkäämistä ja turvattomuutta – lapsityön myötä lapsi voi saada turvallisia aikuisia elämäänsä.

  • – Katso Fida    miten teen globaalikasvatusta kouluissa
 •